FAQ

Koliko ljudi primate na praksu?

Broj učesnika nije fiksan i biće određen u odnosu na broj kandidata koji zadovolje sve kriterijume procesa selekcije.

Da li je praksa plaćena?

Biće obezbeđena finansijska nadoknada za pokrivanje troškova hrane i prevoza za period trajanja prakse.

Kako da se pripremim za proces selekcije?

Proces selekcije podrazumeva vežbu kojom procenjujemo tvoje kompetence. Kompetence su skup znanja, veština i sposobnosti potrebnih da bi se na pravi način obavljao posao. U tom smislu, nije ti potrebna nikakva posebna priprema, niti prethodno znanje iz određene oblasti. Važno je da budeš svoj/a, autentičan/a kako bi demonstrirao/la kompetence koje si do sada razvijao/la. Vežbama pristupi na način na koji bi to uradio/la i u realnoj situaciji.
Svaka vežba zahteva individualan rad, prema tome – izdvoj dovoljno vremena tako da te niko ne ometa i potrudi se da daš svoj maksimum! 😊
Naravno, dodatne informacije o svakoj vežbi posebno ćeš dobiti u toku tog kruga selekcije. Svaki krug je eliminatoran i dobijaš povratnu informaciju bez obzira da li si demonstrirao/la odgovarajući profil, ili ne.

Kako da se pripremim za intervju?

Da bi se na intervjuu pokazao/la u pravom svetlu, razmisli o svojim sposobnostima, motivaciji, prethodnim iskustvima i o tome kako i gde vidiš dalji razvoj svoje karijere. Ne zaboravi da je uvek poželjno da ove odgovore potkrepiš primerima iz svog dosadašnjeg iskustva. Neke zanimljive savete možeš da pronađeš na sledećim linkovima:
http://biginterview.com/blog/interview-questions-answers
http://www.monster.com/career-advice/article/what-if-your-interview-is-tomorrow
Takođe za svaki intervju, bez obzira o kojoj se kompaniji radi, potrebno je pokazati da si se upoznao/la sa njenim aktivnostima, proizvodima i/ili uslugama. Stoga, pogledaj naš sajt: http://www.coca-colahellenic.rs

Šta ću raditi na praksi?

Mentor će ti pripremiti projekat i aktivnosti kojima ćeš se baviti tokom prakse. Imaćeš priliku da učestvuješ na radionicama koje će ti pomoći da dalje razvijaš određene poslovne veštine, kao i da stekneš neophodno znanje o različitim sektorima i našem poslovanju generalno.

Takođe, očekuju te različite aktivnosti kako bi se bolje upoznao/la, družio/la i razmenio/la iskustva sa ostalim učesnicima Summership-a. Na kraju programa prezentovaćeš projekat na kom si radio/la.

Da li postoji mogućnost zaposlenja posle prakse?

Coke Summership je program prakse koji učesnicima omogućava sticanje praktičnog iskustva u jednoj internacionalnoj kompaniji. Svi učesnici našeg programa ulaze u bazu za potencijalno zaposlenje i u razmatranje prilikom otvaranja konkursa za juniorske pozicije u bilo kom trenutku.